ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร


Professional

ด้วย "ประสพการณ์" กว่า 20 ปี ของเรา ทำให้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ ความเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ด้านบริการให้เช่าและ ขายเครื่องถ่ายเอกสาร.

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร


Services

ด้วยความชำนานและความเป็นมืออาชีพของเรา บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ไว้วางใจในการใช้ "บริการ" ของบริษัทต่างๆมากมาย.

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร


Innovation

พวกเราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะค้นหาและนำ "นวัตกรรม" ต่างๆมาใช้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในท้องตลาด และเป็นประโยชน์กับลูกค้าของเรา.

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

บริษัท พี.เอส.ไอ. เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ผู้นำด้านให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แบบครบวงจร พร้อมให้บริการให้คุณในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลที่ทำงานได้หลายบทบาทหน้าที่ (Multifunction) เช่น พิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์โดยระบบเครือข่าย (Network Printer), รับส่งโทรสาร (Fax), สแกนงานในรูปแบบไฟล์นามสกุลต่างๆ (Scaner), รับ-ส่งอีเมล์ (Mail) เพื่อให้คุณลดต้นทุนการจัดการเอกสาร และเกิดประสิทธิภาพการใช้งานให้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทำให้คุณมีงบประมาณไปใช้จัดการในด้านอื่นๆ ได้อย่างสบายใจ.

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสารจากแบรนด์ชั้นนำ


Canon , Xerox , Toshiba , Kyocera , Samsung

งานเดินไม่สะดุด ด้วยคุณภาพการบริการ

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

Products

เครื่องถ่ายเอกสาร Canon , Xerox , Toshiba , Kyocera , Samsung

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

Driver Download

Driver Canon , Xerox , Toshiba , Kyocera , Samsung

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร