Toshiba E-Studio-507ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 50 หน้าต่อนาที (A4)
• หน่วยความจำ (RAM) 2 GB พร้อมฮาร์ดดิสขนาด 320 GB
• ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 20 วินาที
• ความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHzำ
• ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6.9 วินาที (A4)
• หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาด 9 นิ้ว Wide VGA Color
• อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาออกได้หลายแผ่น (Once Scan, Copy Many)
• ถาดบรรจุกระดาษสำเนา 2 ถาดๆละ 550 แผ่น และถาดป้อนกระดาษสำเนาด้านข้างอีก 100แผ่นำ
• รองรับต้นฉบับที่เป็นแผ่นตั้งแต่ขนาด A5 – A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ ตราหมึกประทับ
• รองรับขนาดสำเนาตั้งแต่ขนาด A5 - A3 ความหนาตั้งแต่ 50 - 260 แกรมและสามารถถ่ายลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก
• ความละเอียดในการพิมพ์1200 X 1200 dpi
• ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ 1%
• ระบบปรับความเข้ม - จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้ 11 ระดับ
• ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า – หลังอัตโนมัติ วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ (RADF)
• สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า - หลังอัตโนมัติ (Duplex)
• สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sorting)br/> • ระบบเลือกการถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ 3 แบบ คือ TEXT, PHOTO,TEXT/PHOTO
• สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background Adjustment)
• สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาให้ดูนุ่มนวลขึ้นหรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)
• APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ
• AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ – ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษ

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า