Toshiba E-Studio-307-457-507ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

Toshiba E-Studio-307

Toshiba E-Studio-457

Toshiba E-Studio-507

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• เป็นเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ำ
• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่นต่อนาที (A4)
• ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2,400 x 600 dpi.
• หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 2 GB (2,048 MB) พร้อมฮาร์ดดิส 320 GB
• อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น (Once scan, Copymany)ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 3.7 วินาที
• สามารถรองรับขนาดของต้นฉบับตั้งแต่ A5 - A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ และตราประทับหมึก
• รองรับขนาดของสำเนาตั้งแต่ A5 - A3และความหนาของกระดาษถ่ายเอกสารทั่วไปตั้งแต่ 64 - 209 แกรมและสามารถถ่ายเอกสารลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก
• มีถาดบรรจุกระดาษด้านหน้า 2 ถาดๆละ 550แผ่นและช่องป้อนด้านข้างวางกระดาษสำเนาได้อีก100 แผ่นำ
• ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%
• หน้าจอควบคุมแบบ LCD สีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 9 นิ้ว
• ระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้11 ระดับ
• สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
• เลือกระบบการถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ 4 แบบ คือ TEXT,PHOTO, TEXT/PHOTO และ Color Document Modeช่วยแยกระดับพื้นสีเข้มของต้นฉบับที่เป็นสีให้สามารถเห็นระดับความแตก ต่างได้เด่นชัดยิ่งขึ้น
• สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติ (Electronic Sorting)
• สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background adjustment)
• AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ-ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษสำเนา ตามต้องการโดยอัตโนมัติ
• APS (Automatic Paper Selection)ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ
• มีฟังก์ชั่น e-Filing ช่วยในการจัดเก็บต้นฉบับเอกสารโดยแปลงข้อมูลของต้นฉบับให้เป็นข้อมูลทาง electronic files แล้วเก็บไว้บนฮาร์ดดิสค์ ทำให้ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนา
• สามารถตั้งรหัสแผนกเพื่อใช้ควบคุมการใช้งานได้ 1,000 แผนกและตั้งจำกัดปริมาณงานถ่ายเอกสารและ ตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสได้เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยใช้รหัสผ่าน 5 หลัก
• มีฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายบัตรประชาชนได้

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า