Samsung SCX-8240ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ทำหน้าที่ Copy, Print, Scan, Fax(option)ำ
• รองรับขนาดกระดาษได้ตั้งแต่ A6 - A3
• ความเร็วถ่ายเอกสาร 40 แผ่น (A4) ต่อนาที, แผ่นแรก 5.5 วินาที
• ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (ฟีดบน) บรรจุได้ 100 แผ่น
• รองรับงานสูงสุดได้เดือนละ 150,000 แผ่น
• หน่วยความจำมาตรฐาน 1 GB RAM DDR3 + 320 GB Harddisk
• มีหน่วยประมวลผล (CPU) แบบ Dual Core ความเร็ว 1 GHz
• จอภาพแสดงคำสั่งแบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้วำ
• อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย 25% - 400% หรือเพิ่มลดครั้งละ 1% ได้
• ความละเอียดในการแสกน 600 X 600 dpi
• สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้สูงสุด 9999 ชุด
• สามารถจัดชุดเอกสารแบบไขว้ได้
• สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติได้
• สามารถตั้งรหัสการใช้งานเพื่อควบคุมการถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ได้
• มีฟังก์ชั่นการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนพร้อมคำบรรยายและรูปภาพบนหน้าจอเครื่องแบบทีละขั้นตอน

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า