Samsung SCX-8128ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ ทำหน้าที่ Copy, Print, Scan,Fax (option)
• ระบบอ่านภาพแบบ Contact Image Sensor
• รองรับขนาดกระดาษได้ตั้งแต่ A5 - A3
• ความเร็วถ่ายเอกสาร 28 แผ่น (A4) ต่อนาที, แผ่นแรก 5.7 วินาที
• ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (ฟีดบน) บรรจุได้ 100 แผ่น
• รองรับงานสูงสุดได้เดือนละ 100,000 แผ่น
• หน่วยความจำมาตรฐาน 768 GB RAM DDR3
• มีหน่วยประมวลผล (CPU) แบบ Dual Core ความเร็ว 1 GHzำ
• จอภาพแสดงคำสั่งแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้วbr/> • สามารถเลือกให้เมนูแสดงภาษาไทยได้ (ญี่ปุ่น, เกาหลี, อังกฤษ ฯลฯ)
• ความละเอียดในการพิมพ์1200 X 1200 dpi
• อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย 25% - 400% หรือเพิ่มลดครั้งละ 1% ได้
• สามารถจัดชุดเอกสารแบบไขว้ได้
• สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติได้
• สามารถตั้งรหัสการใช้งานเพื่อควบคุมการถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ,กำหนดจำนวนใช้ได้
• มีฟังก์ชั่นการถ่ายเอกสารบัตรประชาชนพร้อมคำบรรยายและรูปภาพบนหน้าจอเครื่องแบบทีละขั้นตอน

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า