Fuji Xerox XE-2260ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• Copy print ขาว/ดำ 20/25 หน้าต่อนาที สี 20 หน้าต่อนาที
• SCAN ขาว/ดำ 24 หน้าต่อนาที สี 19 หน้าต่อนาที
• FAX ความเร็วสูงสุดขนาด A3 Super G3
• TEC* 1.2 kWh ตามมาตรฐานที่กำหนดโดย International ENERGY STAR Programำ
• พิมพ์และสแกนจากสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์พกพา เช่น iPad , iPhone หรือ iPad Touch
• การพิมพ์ต่อเนื่องมากถึง 999 หน้า
• โหมดประหยัดหมึกพิมพ์
• หน้าจอสัมผัสขนาด 4.3 นิ้วำ
• ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ รองรับได้ 110 แผ่น

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า