Fuji Xerox DC-3000ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบ DIGITAL
• ระบบการถ่ายเอกสารเป็นแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่นต่อนาที (A4)
• ความเร็วในการ Scan (A4) 50 หน้า/นาที สแกนภาพ ขาว-ดำ เท่านั้น
• สามารถ SCAN TO E-MAIL , SCAN TO FTP/SMB ได้
• สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับได้ทุกประเภท
• สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับได้ถึงขนาด A3
• สามารถย่อ-ขยายเอกสารโดยอัตโนมัติของต้นฉบับมาตรฐานำ
• สามารถย่อ-ขยายได้ครั้งละ 1% ตั้งแต่ 25% – 400%
• มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติตามขนาดของต้นฉบับมาตรฐาน
• มีระบบปรับความเข้ม-จางอัตโนมัติได้ และสามารถเลือกปรับเองได้ เพื่อให้สำเนาคมชัด
• สามารถถ่ายเอกสาร 2 หน้า โดยอัตโนมัติที่ขนาดมาตรฐานตั้งแต่ A4 ถึง A3 สามารถป้อนและกลับหน้า-หลังต้นฉบับอัตโนมัติได้ครั้งละ 75 แผ่น
• มีระบบป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ
• มีสัญญาณแจ้งตำแหน่งและสาเหตุขัดข้องเพื่อสะดวกในการแก้ไข
• มีระบบจัดชุดสำเนา (Sorter) สามารถจัดชุดสำเนาได้ตั้งแต่ 1- 999 ชุด
• มีถาดใส่กระดาษ 3 ถาด ความจุถาดละ 500 แผ่น และถาดป้อนกระดาษพิเศษด้านข้างที่มีความจุ 95 แผ่น รวมบรรจุกระดาษได้ 1,595 แผ่น
• ความคมชัดของสำเนาในการพิมพ์ 1200 x 1200 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi)
• ความคมชัดของสำเนาในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว (dpi)
• มีหน่วยความจำ 512 MBและ Harddisk 40 GB
• ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1- 999 ฉบับต่อเนื่อง
• เครื่องจะเลือกถาดกระดาษโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่กระดาษที่มีขนาดเดียวกันในถาดใดถาดหนึ่งหมด
• มีระบบประหยัดไฟฟ้าอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่องจะตัดเข้าระบบโดยไม่ต้องกดปุ่มหรือปิดสวิตซ์
• เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ Network 10/100 Mbps

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า