Canon IR ADV 4035-4045ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4) 35 หน้าต่อนาที (A3) 22 หน้าต่อนาที
• ความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด 1200 x 1200 dpi
• ความละเอียดในการถ่ายเอกสารสูงสุด 1200 x 600 dpi
• ความละเอียดในการสแกนสูงสุด 600 × 600 dpi
• น้ำหนัก 77.9 kg
• สามารถถ่ายเอกสารทั้ง A3 A4 A5

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า