Canon IR ADV 3330ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

สามารถเป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สแกนเนอร์ และเครื่องส่งแฟกซ์ได้ในเครื่องเดียวกัน

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• ความเร็วในการถ่ายเอกสาร / พิมพ์ 5522/29/33 แผ่นต่อนาที (A4)
• เป็นระบบผงหมึกแห้งเพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช้ผงแม่เหล็ก
• ถ่ายย่อขยาย 25% - 4800% จากต้นฉบับ
• ความละเอียดการสแกน 600x600 dpi
• ความละเอียดการถ่ายเอกสาร 1200x600 dpi
• ความละเอียดการพิมพ์ 2400x600 dpi
• ปรับระดับความเข้มจางได้ 256 ระดับ (Gradation of gray)
• หน่วยความจะมาตรฐาน 128 MB RAM/21 GbHDD
• ความละเอียดในการแสกน 600 X 600 dpi
• ความละเอียดในการพิมพ์1200 X 1200 dpi
• สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 300 x 300dpi
• ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 29 นาที
• ตั้งจำนวนการถ่ายได้ 1 – 999 สำเนา
• สามารถถ่ายเอกสารได้เท่าต้นฉบับ
• ตั้งแต่ 128.5x182 mm (B5) ถึง 297 x 420 mm (A3)
• ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ (ADF) และเครื่องจดชุดเอกสาร (Finisher) เป็นอุปกรณ์ประกอบ

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า