Canon IR 5055-5065ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

• ในรุ่น 5050 ความเร็ว : 55 แผ่น / นาที
• ในรุ่น 5065 ความเร็ว : 65 แผ่น / นาที

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
• มีละเอียดสูงถึง 1,200 x 1,200 DPI Equivalent
• แยกระดับความแตกต่างของสีดำได้ 256 ระดับ
• มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
• รองรับงานได้ถึงกว่า 200,000 แผ่นต่อเดือน
• ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียว
• มีหน่วยความจำจำนวน 1 GB
• มี Hard Disk Drive ขนาด 40 GB
• ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
• ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่อง 30 วินาที หรือน้อยกว่าbr/> • สามารถถ่ายเอกสารที่ความเร็ว 65 แผ่นต่อนาที
• มีระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร
• มีระบบการกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสารมีระบบ Job Copy Reservation สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้ 20 งาน
• มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้
• สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25% 400% มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select)
• สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3
• บรรจุกระดาษได้สูงสุด 7,650 แผ่น
• มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select)
• สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure)มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็น ตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด และ Manual 9 ระดับ
• สามารถตั้งจำนวนการถ่ายเอกสารได้ 1ถึง 9,999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน
• สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้
• ขนาดตัวเครื่อง 1,207mm x 643mm x 743mm น้ำหนักเครื่อง 215 กก.

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า