Canon IR 3235-3245ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

• เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ
• ระบบอ่านภาพแบบ Contact Image Sensor
• สามารถใช้กระดาษสำเนาตั้งแต่ A5 – A3
• มีความเร็วในการพิมพ์ 35 / 45 แผ่นต่อนาที
• ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก 6.9 วินาที (A4)
• ใช้ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องประมาณ 26 วินาที
• มีหน่วยความจำ 256 MB พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น
• ระบบการอ่านต้นฉบับ สแกนครั้งเดียวำ
• ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 1200 X 600 dpi
• ความละเอียดในการแสกน 600 X 600 dpi
• ความละเอียดในการพิมพ์1200 X 1200 dpi
• สามารถแสกนสีได้ที่ความละเอียด 300 x 300dpi
• อัตราการย่อขยาย 50% ถึง 200%
• สามารถตั้งจำนวนสำเนาต่อเนื่อง 99 แผ่น
• การกำหนดรหัสผู้ใช้ ตั้งได้ 100 รหัส
• ช่องป้อนมือ Bypass 80 แผ่น
• ถาดบรรจุกระดาษ 1 ถาด ถาดละ 250 แผ่น
• ขนาดของ เครื่องถ่ายเอกสาร ก x ล x ส 622 x 676 x 672 mmำ
• น้ำหนักของ เครื่องถ่ายเอกสาร 47 กก.

" เราคือผู้นำด้านให้บริการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร "


เครื่องถ่ายเอกสารแบบ ครบวงจร

สั่งซื้อสินค้า